رونالدو: در ذهنم بهترین بازیکن جهان هستم

رونالدو: در ذهنم بهترین بازیکن جهان هستم
کریستیانو رونالدو، ستاره رئال مادرید خودش را بهترین بازیکن جهان دانست و مدعی شد که در تلاش است که باز هم پیشرفت کند.

رونالدو: در ذهنم بهترین بازیکن جهان هستم

کریستیانو رونالدو، ستاره رئال مادرید خودش را بهترین بازیکن جهان دانست و مدعی شد که در تلاش است که باز هم پیشرفت کند.
رونالدو: در ذهنم بهترین بازیکن جهان هستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author