رونالدو در آستانه پیوستن به آرسنال بود

رونالدو در آستانه پیوستن به آرسنال بود
در سنین نوجوانی، کریس رونالدو فوق ستاره پرتغالی رئال مارید در آستانه پیوستن به تیم آرسنال قرار داشته است.

رونالدو در آستانه پیوستن به آرسنال بود

در سنین نوجوانی، کریس رونالدو فوق ستاره پرتغالی رئال مارید در آستانه پیوستن به تیم آرسنال قرار داشته است.
رونالدو در آستانه پیوستن به آرسنال بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author