رونالدو بهترین بازیکن اروپا شد

رونالدو بهترین بازیکن اروپا شد
کریستیانو رونالدو عنوان بهترین بازیکن اروپا را به خودش اختصاص داد.

رونالدو بهترین بازیکن اروپا شد

کریستیانو رونالدو عنوان بهترین بازیکن اروپا را به خودش اختصاص داد.
رونالدو بهترین بازیکن اروپا شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author