رونالدو: برنده توپ طلا من هستم

رونالدو: برنده توپ طلا من هستم
کریس رونالدو یکی از شانس‌های کسب توپ طلا است.

رونالدو: برنده توپ طلا من هستم

کریس رونالدو یکی از شانس‌های کسب توپ طلا است.
رونالدو: برنده توپ طلا من هستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author