رونالدو، یک هت تریک تا ۴۰تایی شدن

رونالدو، یک هت تریک تا ۴۰تایی شدن
کریس رونالدو در هت‌تریک هم شماره یک رئال مادرید است.

رونالدو، یک هت تریک تا ۴۰تایی شدن

کریس رونالدو در هت‌تریک هم شماره یک رئال مادرید است.
رونالدو، یک هت تریک تا ۴۰تایی شدن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author