رومینیگه در مصاحبه با کیکر عنوان کرد/ واکنش بایرن به خبر مذاکره لواندوفسکی با رئال

رومینیگه در مصاحبه با کیکر عنوان کرد/ واکنش بایرن به خبر مذاکره لواندوفسکی با رئال
کارل هاینس رومینیگه، واکنشی صریح نسبت به مذاکره مدیر برنامه های لواندوفسکی با مسئولان رئال مادرید نشان داد.

رومینیگه در مصاحبه با کیکر عنوان کرد/ واکنش بایرن به خبر مذاکره لواندوفسکی با رئال

کارل هاینس رومینیگه، واکنشی صریح نسبت به مذاکره مدیر برنامه های لواندوفسکی با مسئولان رئال مادرید نشان داد.
رومینیگه در مصاحبه با کیکر عنوان کرد/ واکنش بایرن به خبر مذاکره لواندوفسکی با رئال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author