روس‌ها این گرگ را نماد جام‌جهانی‌شان کردند

روس‌ها این گرگ را نماد جام‌جهانی‌شان کردند
در فاصله کمتر از دو سال مانده به جام جهانی نماد رسمی این مسابقات از سوی مردم روسیه انتخاب شد.

روس‌ها این گرگ را نماد جام‌جهانی‌شان کردند

در فاصله کمتر از دو سال مانده به جام جهانی نماد رسمی این مسابقات از سوی مردم روسیه انتخاب شد.
روس‌ها این گرگ را نماد جام‌جهانی‌شان کردند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author