روسیه هیچ توافق محرمانه ای با امریکا درباره سوریه ندارد

روسیه هیچ توافق محرمانه ای با امریکا درباره سوریه ندارد
روسیه هر نوع توافق محرمانه مسکو و واشنگتن درباره عملیات نظامی در سوریه را تکذیب کرد.
۲۰:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


روسیه هیچ توافق محرمانه ای با امریکا درباره سوریه ندارد

روسیه هر نوع توافق محرمانه مسکو و واشنگتن درباره عملیات نظامی در سوریه را تکذیب کرد.
۲۰:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


روسیه هیچ توافق محرمانه ای با امریکا درباره سوریه ندارد

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author