روستوف شانس اول قهرمانی نیست

روستوف شانس اول قهرمانی نیست
با اینکه روستوف فصل گذشته در لیگ برتر روسیه نایب قهرمان شده و این فصل لیگ قهرمانان اروپا و هم چنین بازی‌های داخلی را خوب شروع کرده از نگاه اهالی فوتبال روسیه شانس اول قهرمانی لیگ برتر روسیه نیست!

روستوف شانس اول قهرمانی نیست

با اینکه روستوف فصل گذشته در لیگ برتر روسیه نایب قهرمان شده و این فصل لیگ قهرمانان اروپا و هم چنین بازی‌های داخلی را خوب شروع کرده از نگاه اهالی فوتبال روسیه شانس اول قهرمانی لیگ برتر روسیه نیست!
روستوف شانس اول قهرمانی نیست

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author