روز ملی اهدای خون

روز ملی اهدای خون
امروز نهم مرداد روز ملی اهدای خون است. اهدای خون نمادی ارزشمند از همدلی، احساس مسئولیت و پیوند با هم نوعان محسوب می شود.
۰۸:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


روز ملی اهدای خون

امروز نهم مرداد روز ملی اهدای خون است. اهدای خون نمادی ارزشمند از همدلی، احساس مسئولیت و پیوند با هم نوعان محسوب می شود.
۰۸:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


روز ملی اهدای خون

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author