روز طلایی کشتی‌گیران دانشجو در ترکیه

روز طلایی کشتی‌گیران دانشجو در ترکیه
اولین روز از دوازدهمین دوره رقابتهای کشتی قهرمانی دانشجویان جهان در حالی با شروع طوفانی کاروان دانشجویان کشورمان به اتمام رسید که کشتی گیران آزاد ایران موفق به کسب 3 نشان طلا و یک برنز شدند.

روز طلایی کشتی‌گیران دانشجو در ترکیه

اولین روز از دوازدهمین دوره رقابتهای کشتی قهرمانی دانشجویان جهان در حالی با شروع طوفانی کاروان دانشجویان کشورمان به اتمام رسید که کشتی گیران آزاد ایران موفق به کسب 3 نشان طلا و یک برنز شدند.
روز طلایی کشتی‌گیران دانشجو در ترکیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author