روز خوب نوری بعد از پیروزی مقابل لورکوزن (عکس)

روز خوب نوری بعد از پیروزی مقابل لورکوزن (عکس)
الکساندر نوری، سرمربی جوان وردربرمن بعد از پیروزی دلچسب برابر لورکوزن، حالا با روحیه ای بالاتر در تمرینات تیمش حاضر می شود.

روز خوب نوری بعد از پیروزی مقابل لورکوزن (عکس)

الکساندر نوری، سرمربی جوان وردربرمن بعد از پیروزی دلچسب برابر لورکوزن، حالا با روحیه ای بالاتر در تمرینات تیمش حاضر می شود.
روز خوب نوری بعد از پیروزی مقابل لورکوزن (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author