روزهای سخت لژیونر ایرانی در اتریش / رضاییان نائب قهرمان تست بدنی ریزه اسپور

روزهای سخت لژیونر ایرانی در اتریش / رضاییان نائب قهرمان تست بدنی ریزه اسپور
ساعتی بعد از آنکه باشگاه ریزه اسپور پوستر بازی تدارکاتی خود مقابل فرایبورگ را به عکس رامین رضائیان اختصاص داد. این بازیکن ایرانی اولین گل خود را برای تیمش روی یک ضربه تماشایی به ثمر رساند. 

روزهای سخت لژیونر ایرانی در اتریش / رضاییان نائب قهرمان تست بدنی ریزه اسپور

ساعتی بعد از آنکه باشگاه ریزه اسپور پوستر بازی تدارکاتی خود مقابل فرایبورگ را به عکس رامین رضائیان اختصاص داد. این بازیکن ایرانی اولین گل خود را برای تیمش روی یک ضربه تماشایی به ثمر رساند. 
روزهای سخت لژیونر ایرانی در اتریش / رضاییان نائب قهرمان تست بدنی ریزه اسپور

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author