روزهای بد صبا تمام نمی‌شود؛/ تراکتورسازی 2- صبا 1؛ صدرنشینی سختِ ژنرال

روزهای بد صبا تمام نمی‌شود؛/ تراکتورسازی 2- صبا 1؛ صدرنشینی سختِ ژنرال
حسن‌زاده در دقیقه 71 یکی از دو گل ابراهیمی و ایران‌پوریان برای تراکتورسازی را جبران کرد تا این بازی با حساسیت بیشتری دنبال شود.

روزهای بد صبا تمام نمی‌شود؛/ تراکتورسازی 2- صبا 1؛ صدرنشینی سختِ ژنرال

حسن‌زاده در دقیقه 71 یکی از دو گل ابراهیمی و ایران‌پوریان برای تراکتورسازی را جبران کرد تا این بازی با حساسیت بیشتری دنبال شود.
روزهای بد صبا تمام نمی‌شود؛/ تراکتورسازی 2- صبا 1؛ صدرنشینی سختِ ژنرال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author