روزهای ابری AZ در لیگ هلند/ بازگشت جهانبخش آلکمار را نجات نداد (عکس)

روزهای ابری AZ در لیگ هلند/ بازگشت جهانبخش آلکمار را نجات نداد (عکس)
در ادامه ناکامی های چند هفته گذشته آلکمار در هفته دهم لیگ هلند به تیم انتهای جدولی خرونینگن باخت تا روزهای ابری اش همچنان ادامه پیدا کند.

روزهای ابری AZ در لیگ هلند/ بازگشت جهانبخش آلکمار را نجات نداد (عکس)

در ادامه ناکامی های چند هفته گذشته آلکمار در هفته دهم لیگ هلند به تیم انتهای جدولی خرونینگن باخت تا روزهای ابری اش همچنان ادامه پیدا کند.
روزهای ابری AZ در لیگ هلند/ بازگشت جهانبخش آلکمار را نجات نداد (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author