روزنامه های ورزشی شنبه، ۸ خرداد ۹۵

روزنامه های ورزشی شنبه، ۸ خرداد ۹۵
کی روش:صعود به جام جهانی با بهانه هاامکان پذیر نیست،مظلومی:تیم خوبی برای فصل آینده می بندم،باز هم یک اشتباه جام را به اصفهان نفرستد، آقای فغانی!، حملات کی روش تمامی ندارد، با پرسپولیس بهتری به لیگ برمی گردم، یاران دایی، برای خرید صبا دست به جیب شدند.
۰۸:۱۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


روزنامه های ورزشی شنبه، ۸ خرداد ۹۵

کی روش:صعود به جام جهانی با بهانه هاامکان پذیر نیست،مظلومی:تیم خوبی برای فصل آینده می بندم،باز هم یک اشتباه جام را به اصفهان نفرستد، آقای فغانی!، حملات کی روش تمامی ندارد، با پرسپولیس بهتری به لیگ برمی گردم، یاران دایی، برای خرید صبا دست به جیب شدند.
۰۸:۱۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


روزنامه های ورزشی شنبه، ۸ خرداد ۹۵

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author