روبن:  کار با کارلتو لذت‌بخش تر از گواردیولاست

روبن:  کار با کارلتو لذت‌بخش تر از گواردیولاست
علیرغم داشتن رابطه ای خوب با پپ گواردیولا، آرین روبن تاکید کرد که روش های کاری کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی بایرن را بیشتر می پسندد.

روبن:  کار با کارلتو لذت‌بخش تر از گواردیولاست

علیرغم داشتن رابطه ای خوب با پپ گواردیولا، آرین روبن تاکید کرد که روش های کاری کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی بایرن را بیشتر می پسندد.
روبن:  کار با کارلتو لذت‌بخش تر از گواردیولاست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author