رهبرى‌فرد:کاش کاستاکورتا آمده بود

رهبرى‌فرد:کاش کاستاکورتا آمده بود
ورزش سه نوشت:بهروز رهبری فرد مدافع جنجالی سابق پرسپولیس به سئوالات ما به شوخی و خنده پاسخ داد.

رهبرى‌فرد:کاش کاستاکورتا آمده بود

ورزش سه نوشت:بهروز رهبری فرد مدافع جنجالی سابق پرسپولیس به سئوالات ما به شوخی و خنده پاسخ داد.
رهبرى‌فرد:کاش کاستاکورتا آمده بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author