رمز ادامه موفقیت بیرانوند از زبان احمدرضا عابدزاده

رمز ادامه موفقیت بیرانوند از زبان احمدرضا عابدزاده
دروازه بان سابق پرسپولیس و تیم ملی به تمجید از برانکو پرداخت و او را مربی‌ای باهوش خواند.

رمز ادامه موفقیت بیرانوند از زبان احمدرضا عابدزاده

دروازه بان سابق پرسپولیس و تیم ملی به تمجید از برانکو پرداخت و او را مربی‌ای باهوش خواند.
رمز ادامه موفقیت بیرانوند از زبان احمدرضا عابدزاده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author