رقیب رستمی در المپیک 2016 دوپینگی شد

رقیب رستمی در المپیک 2016 دوپینگی شد
تست دوپینگ وزنه‌بردار رومانیایی که در دسته 85 کیلوگرم بازی‌های المپیک به مدال برنز رسید، مثبت اعلام شد.

رقیب رستمی در المپیک 2016 دوپینگی شد

تست دوپینگ وزنه‌بردار رومانیایی که در دسته 85 کیلوگرم بازی‌های المپیک به مدال برنز رسید، مثبت اعلام شد.
رقیب رستمی در المپیک 2016 دوپینگی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author