رقم قرارداد اعلامی شماره 8 پرسپولیس در لیگ برتر غیرواقعی است!

رقم قرارداد اعلامی شماره 8 پرسپولیس در لیگ برتر غیرواقعی است!
یکی از نزدیکان به بازیکنان و مسئولان باشگاه پرسپولیس اعلام کرد رقم قرارداد اعلام شده برای احمد نوراللهی واقعی نیست.

رقم قرارداد اعلامی شماره 8 پرسپولیس در لیگ برتر غیرواقعی است!

یکی از نزدیکان به بازیکنان و مسئولان باشگاه پرسپولیس اعلام کرد رقم قرارداد اعلام شده برای احمد نوراللهی واقعی نیست.
رقم قرارداد اعلامی شماره 8 پرسپولیس در لیگ برتر غیرواقعی است!

اخبار جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author