رفعتی: یک پنالتی فولاد گرفته نشد

رفعتی: یک پنالتی فولاد گرفته نشد
کارشناس داوری فوتبال معتقد است یک خطای پنالتی به سود فولاد در بازی با استقلال اعلام نشده است.

رفعتی: یک پنالتی فولاد گرفته نشد

کارشناس داوری فوتبال معتقد است یک خطای پنالتی به سود فولاد در بازی با استقلال اعلام نشده است.
رفعتی: یک پنالتی فولاد گرفته نشد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author