رفتار عجیب یک ستاره را در فضا ببینید

رفتار عجیب یک ستاره را در فضا ببینید
سال گذشته گروهی ازعلاقمندان به فضا متوجه موضوع عجیبی دریک ستاره دوردست شدند وسپس تحقیقات گسترده توسط چندین تلسکوپ ازجمله تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا یک سیستم ستاره‌ای دوتایی را نشان داد که رفتار منحصربفردی را نمایش می‌دادند.
۱۱:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


رفتار عجیب یک ستاره را در فضا ببینید

سال گذشته گروهی ازعلاقمندان به فضا متوجه موضوع عجیبی دریک ستاره دوردست شدند وسپس تحقیقات گسترده توسط چندین تلسکوپ ازجمله تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا یک سیستم ستاره‌ای دوتایی را نشان داد که رفتار منحصربفردی را نمایش می‌دادند.
۱۱:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


رفتار عجیب یک ستاره را در فضا ببینید

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author