رضا مهماندوست از پولادگر شکایت می‌کند

رضا مهماندوست از پولادگر شکایت می‌کند
مهر نوشت: سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان در نظر دارد پس از بازگشت به تهران از سید محمد پولادگر شکایت کند.

رضا مهماندوست از پولادگر شکایت می‌کند

مهر نوشت: سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان در نظر دارد پس از بازگشت به تهران از سید محمد پولادگر شکایت کند.
رضا مهماندوست از پولادگر شکایت می‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author