رضایی طلسم نارنجی‌پوشان را می‌شکند؟

رضایی طلسم نارنجی‌پوشان را می‌شکند؟
غلامرضا رضایی در نیمه اول موفق شد گل اول دیدار برابر بادران را به ثمر برساند و اکنون شاگردان فرکی بعد از 7 هفته ناکامی به پیروز نزدیک شده‌اند.

رضایی طلسم نارنجی‌پوشان را می‌شکند؟

غلامرضا رضایی در نیمه اول موفق شد گل اول دیدار برابر بادران را به ثمر برساند و اکنون شاگردان فرکی بعد از 7 هفته ناکامی به پیروز نزدیک شده‌اند.
رضایی طلسم نارنجی‌پوشان را می‌شکند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author