رضایی: برد دربی تبریز با اهمیت بود

رضایی: برد دربی تبریز با اهمیت بود
مربی تراکتورسازی معتقد است پیروزی برابر گسترش کمک زیادی به روند رو به رشد آنها در ادامه فصل و بازی جام حذفی با ملوان خواهد داشت.

رضایی: برد دربی تبریز با اهمیت بود

مربی تراکتورسازی معتقد است پیروزی برابر گسترش کمک زیادی به روند رو به رشد آنها در ادامه فصل و بازی جام حذفی با ملوان خواهد داشت.
رضایی: برد دربی تبریز با اهمیت بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author