رضاییان در تمرین پرسپولیس حاضر شد

رضاییان در تمرین پرسپولیس حاضر شد
رامین رضاییان که روز گذشته به دلیل سرماخوردگی همراه با بازیکنان پرسپولیس تمرین نکرده بود، امروز در تمرینات گروهی حضور یافت.

رضاییان در تمرین پرسپولیس حاضر شد

رامین رضاییان که روز گذشته به دلیل سرماخوردگی همراه با بازیکنان پرسپولیس تمرین نکرده بود، امروز در تمرینات گروهی حضور یافت.
رضاییان در تمرین پرسپولیس حاضر شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author