رشد نه درصدی نشر کتاب در سال ۱۳۹۴

نشر کتاب در سال ۱۳۹۴ نه درصدرشد داشت اما شمارگان کتاب دراین سال پنج درصدکاهش یافت.
۱۲:۵۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


عکس

تکست آهنگ

label, , , , , , , , ,

About the author