رسوایی در فدراسیون فوتبال قطر قبل از بازی با تیم ملی فوتبال ایران

رسوایی در فدراسیون فوتبال قطر قبل از بازی با تیم ملی فوتبال ایران
مهر نوشت: فدراسیون فوتبال قطر قبل از بازی تیم ملی این کشور با تیم ملی فوتبال ایران با رسوایی و چالش بزرگی مواجه شده چرا که کمیته اخلاق فیفا نایب رئیس این فدراسیون را تعلیق و جریمه کرده است.

رسوایی در فدراسیون فوتبال قطر قبل از بازی با تیم ملی فوتبال ایران

مهر نوشت: فدراسیون فوتبال قطر قبل از بازی تیم ملی این کشور با تیم ملی فوتبال ایران با رسوایی و چالش بزرگی مواجه شده چرا که کمیته اخلاق فیفا نایب رئیس این فدراسیون را تعلیق و جریمه کرده است.
رسوایی در فدراسیون فوتبال قطر قبل از بازی با تیم ملی فوتبال ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author