رسمی شدن اولین بازی تاریخ بارسلونا در قطر

رسمی شدن اولین بازی تاریخ بارسلونا در قطر
باشگاه بارسلونا امروز تایید کرد که در تاریخ 13 دسامبر(23 آذر) دیداری دوستانه با الاهلی عربستان در کشور قطر برگزار خواهد کرد.

رسمی شدن اولین بازی تاریخ بارسلونا در قطر

باشگاه بارسلونا امروز تایید کرد که در تاریخ 13 دسامبر(23 آذر) دیداری دوستانه با الاهلی عربستان در کشور قطر برگزار خواهد کرد.
رسمی شدن اولین بازی تاریخ بارسلونا در قطر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author