رسمی؛ جک ویلشر به بورتموث پیوست

رسمی؛ جک ویلشر به بورتموث پیوست
جک ویلشر، هافبک 24 ساله و تخریبی آرسنال، بعد از کش و قوسهای فراوان بالاخره به تیم بورتموث ملحق شد.

رسمی؛ جک ویلشر به بورتموث پیوست

جک ویلشر، هافبک 24 ساله و تخریبی آرسنال، بعد از کش و قوسهای فراوان بالاخره به تیم بورتموث ملحق شد.
رسمی؛ جک ویلشر به بورتموث پیوست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author