رزنده: / FIVB هم هر کاری که دوست دارد میکند.

رزنده: / FIVB هم هر کاری که دوست دارد میکند.
سرمربی تیم ملی والیبال برزیل بعد از پیروزی 3 بر صفر مقابل ایران گفت: تغییرات فرمول مسابقات لیگ جهانی کار را برای مردم سخت می کند و نمی توانند از روند بازی سر درآروند.

رزنده: / FIVB هم هر کاری که دوست دارد میکند.

سرمربی تیم ملی والیبال برزیل بعد از پیروزی 3 بر صفر مقابل ایران گفت: تغییرات فرمول مسابقات لیگ جهانی کار را برای مردم سخت می کند و نمی توانند از روند بازی سر درآروند.
رزنده: / FIVB هم هر کاری که دوست دارد میکند.

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author