رزمایش نظامی«افس ۲۰۱۶» ترکیه برگزار شد

رزمایش نظامی«افس ۲۰۱۶» ترکیه برگزار شد
رزمایش نظامی «اِفِس ۲۰۱۶» ترکیه با مشارکت برخی از کشورهای منطقه و فرا منطقه ای، در ازمیر برگزار شد.
۱۵:۴۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


رزمایش نظامی«افس ۲۰۱۶» ترکیه برگزار شد

رزمایش نظامی «اِفِس ۲۰۱۶» ترکیه با مشارکت برخی از کشورهای منطقه و فرا منطقه ای، در ازمیر برگزار شد.
۱۵:۴۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


رزمایش نظامی«افس ۲۰۱۶» ترکیه برگزار شد

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author