رزمایش سری رژیم صهیونیستی و آمریکا

رزمایش سری رژیم صهیونیستی و آمریکا
شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که نیروهای ویژه دریایی، هوایی و زمینی ارتش صهیونیستی و نیروهای ارتش آمریکا ” مارینز” رزمایشی سری با نام ” نوبل چرلی” در صحرای نقب برگزار کردند.
۱۶:۱۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


رزمایش سری رژیم صهیونیستی و آمریکا

شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که نیروهای ویژه دریایی، هوایی و زمینی ارتش صهیونیستی و نیروهای ارتش آمریکا ” مارینز” رزمایشی سری با نام ” نوبل چرلی” در صحرای نقب برگزار کردند.
۱۶:۱۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


رزمایش سری رژیم صهیونیستی و آمریکا

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author