رد ادعای عدم حمایت از تیم فجر سپاسی

رد ادعای عدم حمایت از تیم فجر سپاسی
مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس بر خلاف صحبت‌های سرمربی فجر سپاسی مبنی بر عدم حمایت از آنها می‌گوید از این تیم پشتیبانی داشتند.

رد ادعای عدم حمایت از تیم فجر سپاسی

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس بر خلاف صحبت‌های سرمربی فجر سپاسی مبنی بر عدم حمایت از آنها می‌گوید از این تیم پشتیبانی داشتند.
رد ادعای عدم حمایت از تیم فجر سپاسی

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author