رخ‌به‌رخ با دکتر بیژن بزرگترین منتقد کی‌روش/تیم خوبی دارد اما خودش فقط می‌تواند اداره‌اش کند!

رخ‌به‌رخ با دکتر بیژن بزرگترین منتقد کی‌روش/تیم خوبی دارد اما خودش فقط می‌تواند اداره‌اش کند!
ذوالفقارنسب می‌گوید:«این را از من بنویسید؛به جام‌جهانی می‌رسیم اما امکان ندارد آنجا صعود کنیم!»

رخ‌به‌رخ با دکتر بیژن بزرگترین منتقد کی‌روش/تیم خوبی دارد اما خودش فقط می‌تواند اداره‌اش کند!

ذوالفقارنسب می‌گوید:«این را از من بنویسید؛به جام‌جهانی می‌رسیم اما امکان ندارد آنجا صعود کنیم!»
رخ‌به‌رخ با دکتر بیژن بزرگترین منتقد کی‌روش/تیم خوبی دارد اما خودش فقط می‌تواند اداره‌اش کند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author