رحمان: برای کسب مدال‌های بیشتر وزنه می زنم

رحمان: برای کسب مدال‌های بیشتر وزنه می زنم
رکورددار مسابقات وزنه‎برداری بازی‎های پارالمپیک گفت: همچنان به فکر ادامه فعالیت در این عرصه و کسب مدال‎های خوشرنگ هستم.

رحمان: برای کسب مدال‌های بیشتر وزنه می زنم

رکورددار مسابقات وزنه‎برداری بازی‎های پارالمپیک گفت: همچنان به فکر ادامه فعالیت در این عرصه و کسب مدال‎های خوشرنگ هستم.
رحمان: برای کسب مدال‌های بیشتر وزنه می زنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author