ربیع خواه به تمرینات گروهی بازگشت

ربیع خواه به تمرینات گروهی بازگشت
مدافع چپ این فصل سرخپوشان که در اردوی امارات دچار مصدومیت شده بود، به تمرینات گروهی این تیم اضافه شد.

ربیع خواه به تمرینات گروهی بازگشت

مدافع چپ این فصل سرخپوشان که در اردوی امارات دچار مصدومیت شده بود، به تمرینات گروهی این تیم اضافه شد.
ربیع خواه به تمرینات گروهی بازگشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author