رایولا:/ پوگبا می تواند قراردادش را با یووه تمدید کند

رایولا:/ پوگبا می تواند قراردادش را با یووه تمدید کند
مدیر برنامه های ستاره فرانسوی یوونتوس می گوید این بازیکن می تواند به حضور خود در این باشگاه همچنان ادامه دهد.

رایولا:/ پوگبا می تواند قراردادش را با یووه تمدید کند

مدیر برنامه های ستاره فرانسوی یوونتوس می گوید این بازیکن می تواند به حضور خود در این باشگاه همچنان ادامه دهد.
رایولا:/ پوگبا می تواند قراردادش را با یووه تمدید کند

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author