رایزنی های ولید معلم در بغداد

رایزنی های ولید معلم در بغداد
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق درباره جنگ با تروریسم و امنیت مرزها گفت‌وگو کردند.
۰۹:۴۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


رایزنی های ولید معلم در بغداد

ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق درباره جنگ با تروریسم و امنیت مرزها گفت‌وگو کردند.
۰۹:۴۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


رایزنی های ولید معلم در بغداد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author