رایزنی های شمخانی در هند و رایزنی های ظریف در آمریکای لاتین

رایزنی های شمخانی در هند و رایزنی های ظریف در آمریکای لاتین
وزیر امور خارجه و هیئت همراه در ادامه سفر به آمریکای لاتین به بولیوی رسیدند. شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم صبح امروز به دهلی نو رفت.
۱۳:۵۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


رایزنی های شمخانی در هند و رایزنی های ظریف در آمریکای لاتین

وزیر امور خارجه و هیئت همراه در ادامه سفر به آمریکای لاتین به بولیوی رسیدند. شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم صبح امروز به دهلی نو رفت.
۱۳:۵۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


رایزنی های شمخانی در هند و رایزنی های ظریف در آمریکای لاتین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author