رایزنی فدراسیون برای برگزاری دیدار با هلند

رایزنی فدراسیون برای برگزاری دیدار با هلند
فدراسیون فوتبال ایران به دنبال رایزنی‌ با فدراسیون هلند است تا دو کشور در آینده در یک دیدار تدارکاتی به مصاف هم بروند.

رایزنی فدراسیون برای برگزاری دیدار با هلند

فدراسیون فوتبال ایران به دنبال رایزنی‌ با فدراسیون هلند است تا دو کشور در آینده در یک دیدار تدارکاتی به مصاف هم بروند.
رایزنی فدراسیون برای برگزاری دیدار با هلند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author