راوانلی:/ بالوتلی چند سال نوری با توپ طلا فاصله دارد

راوانلی:/ بالوتلی چند سال نوری با توپ طلا فاصله دارد
فابریتزیو راوانلی، مهاجم سابق تیم ملی ایتالیا، معتقد است که ماریو بالوتلی هیچ شانسی برای کسب توپ طلا در آینده ای نزدیک ندارد.

راوانلی:/ بالوتلی چند سال نوری با توپ طلا فاصله دارد

فابریتزیو راوانلی، مهاجم سابق تیم ملی ایتالیا، معتقد است که ماریو بالوتلی هیچ شانسی برای کسب توپ طلا در آینده ای نزدیک ندارد.
راوانلی:/ بالوتلی چند سال نوری با توپ طلا فاصله دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author