راه حل فدراسیون برای جلوگیری از ضرر میلیاردی/ ای‌اف‌سی به باشگاه‌های ایران خسارت می دهد؟

راه حل فدراسیون برای جلوگیری از ضرر میلیاردی/ ای‌اف‌سی به باشگاه‌های ایران خسارت می دهد؟
فدراسیون فوتبال امیدوار است تا در صورت از دست رفتن شانس میزبانی برابر تیم های عربستانی فدراسیون فوتبال آسیا خسارت این اتفاق را پرداخت کند.

راه حل فدراسیون برای جلوگیری از ضرر میلیاردی/ ای‌اف‌سی به باشگاه‌های ایران خسارت می دهد؟

فدراسیون فوتبال امیدوار است تا در صورت از دست رفتن شانس میزبانی برابر تیم های عربستانی فدراسیون فوتبال آسیا خسارت این اتفاق را پرداخت کند.
راه حل فدراسیون برای جلوگیری از ضرر میلیاردی/ ای‌اف‌سی به باشگاه‌های ایران خسارت می دهد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author