راه اندازی ۲۵۰۰ بلوک زایمان در کشور تا پایان سال

راه اندازی ۲۵۰۰ بلوک زایمان در کشور تا پایان سال
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا پایان سال، ۲ هزار و ۵۰۰ واحد زایمانی در کشور راه اندازی می شود.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


راه اندازی ۲۵۰۰ بلوک زایمان در کشور تا پایان سال

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا پایان سال، ۲ هزار و ۵۰۰ واحد زایمانی در کشور راه اندازی می شود.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


راه اندازی ۲۵۰۰ بلوک زایمان در کشور تا پایان سال

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author