راه اندازی کنسرسیوم صادراتی برای ورود به بازار روسیه

راه اندازی کنسرسیوم صادراتی برای ورود به بازار روسیه
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات از آغاز به کار یک شرکت مدیریت خدمات صادراتی با محوریت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه خبر داد.
۱۷:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


راه اندازی کنسرسیوم صادراتی برای ورود به بازار روسیه

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات از آغاز به کار یک شرکت مدیریت خدمات صادراتی با محوریت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه خبر داد.
۱۷:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


راه اندازی کنسرسیوم صادراتی برای ورود به بازار روسیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author