راه اندازی پایگاه راداری ژاپن در دریای چین

راه اندازی پایگاه راداری ژاپن در دریای چین
ژاپن یک ایستگاه راداری اطلاعاتی را در غرب جزایر مورد اختلاف با چین راه اندازی کرد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


راه اندازی پایگاه راداری ژاپن در دریای چین

ژاپن یک ایستگاه راداری اطلاعاتی را در غرب جزایر مورد اختلاف با چین راه اندازی کرد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


راه اندازی پایگاه راداری ژاپن در دریای چین

اس ام اس جدید

آگهی استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author