راهکار محمد بنا برای کسب مدال در المپیک

سرمربی کشتی فرنگی می گوید مسئولان اگر در هر رشته ای مدال می خواهند باید یک میلیارد تومان برای هر ورزشکار هزینه کنند.

اخبار

ساخت بنر

label, , , , , , , , ,

About the author