رانیری: لستر در گروهش مدعی اصلی نیست

رانیری: لستر در گروهش مدعی اصلی نیست
کلودیو رانیری، سرمربی لسترسیتی، معتقد است علی رغم قرعه نه چندان دشواری که در لیگ قهرمانان با آن مواجه شده اند، تیم های حریف از شانس بیشتری برای صعود برخوردارند.

رانیری: لستر در گروهش مدعی اصلی نیست

کلودیو رانیری، سرمربی لسترسیتی، معتقد است علی رغم قرعه نه چندان دشواری که در لیگ قهرمانان با آن مواجه شده اند، تیم های حریف از شانس بیشتری برای صعود برخوردارند.
رانیری: لستر در گروهش مدعی اصلی نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author