راموس، ناجی دوباره رئال در لیسبون(عکس)

راموس، ناجی دوباره رئال در لیسبون(عکس)
سرخیو راموس پس از چند هفته مصدومیت، امشب از ابتدا برابر اسپورتینگ لیسبون به میدان رفت و نمایش خوبی نیز از خود ارائه داد.

راموس، ناجی دوباره رئال در لیسبون(عکس)

سرخیو راموس پس از چند هفته مصدومیت، امشب از ابتدا برابر اسپورتینگ لیسبون به میدان رفت و نمایش خوبی نیز از خود ارائه داد.
راموس، ناجی دوباره رئال در لیسبون(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author